Undersköterska – ett framtidsjobb

Undersköterska - ett jobb med goda framtidsutsikter

Socialtjänsten (familjomsorgen, individomsorgen, äldreomsorgen, samt stöd till funktionshindrade) måste under de kommande åren anställa över 100 tusen, varav majoriteten är undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Det visar en aktuell prognos från organisationen Sveriges Kommuner och Landstings om kommande rekryteringsbehov.

Läs mer...

 

Omvårdnadsprogrammet

Undersköterska - utbildning (gymnasie)

På denna treåriga gymnasieutbildning lär man sig grunderna i omvårdnad och omsorg, hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Man får även lära sig om de vanligaste sjukdomarna och läkemedlen.

Läs mer...

 

Undersköterska - utbildningar

För att arbeta som undersköterska måste du ha gått omvårdnadsprogrammet på gymnasiet  eller läst en vård- och omsorgsutbildning på exempelvis komvux.

Läs mer...

 

Timvikarie – undersköterska

Timvikariat är vanliga inom vård och omsorg. Dagligen är det tusentals undersköterskor som jobbar under dessa förhållanden. Timvikariat för undersköterskor förekommer hos både offentlig och privat driven vård och omsorg.

Läs mer...

 

Arbetsuppgifter för undersköterskor

Undersköterska - vanliga arbetsuppgifter

En undersköterskas jobb består framför allt av omvårdnad av sjuka och andra människor som inte klarar sig själva, men arbetsuppgifterna varierar mellan olika arbetsplatser. Som undersköterska kan arbeta hos äldre som bor kvar hemma men behöver hjälp från hemtjänsten för att klara sina vardagliga bestyr, eller äldre som har blivit så skröpliga att de blivit intagna på vårdavdelningar eller äldreboenden.

Läs mer...

 

Undersköterska - jobbet man måste gilla!

Undersköterska - inte ett jobb för alla

Om man arbetar som undersköterska måste man verkligen gilla sitt arbete - dels för sin egen skull men framför allt för brukaren/ vårdtagaren. Brukaren är oftast svag och bokstavligt talat i händerna på sin vårdare. Om man som undersköterska inte gillar sitt arbete riskerar det att drabbar den man har ansvaret för att vårda.

Läs mer...

 

Silviasyster - utbildning

Silviasyster - utbildningen

är en specialistutbildning i demensvård för undersköterskor. Utbildningen är ett samarbete mellan Stiftelsen Silviahemmet och Sophiahemmet Högskola i Stockholm, där utbildningen även är förlagd.

Läs mer...

 

Gipstekniker – utbildning

Gipstekniker - så är utbildningen

För att bli gipstekniker krävs en kortare utbildning på högskolenivå. Målsättningen med denna utbildningen är att ge studenterna en tillräcklig utbildning i gipsteknik, med teoretiska fördjupningar i exepelvis anatomi, biomekanik, samt ortopedi med tygdvikt vid frakturlära. Många gipstekniker är även undersköterskor.

Läs mer...

 

Andra artiklar

Nyheter från Socialstyrelsen