Arbetsuppgifter för undersköterskor

Undersköterska - vanliga arbetsuppgifter

En undersköterskas jobb består framför allt av omvårdnad av sjuka och andra människor som inte klarar sig själva, men arbetsuppgifterna varierar mellan olika arbetsplatser. Som undersköterska kan arbeta hos äldre som bor kvar hemma men behöver hjälp från hemtjänsten för att klara sina vardagliga bestyr, eller äldre som har blivit så skröpliga att de blivit intagna på vårdavdelningar eller äldreboenden.

 

Undersköterskor i olika verksamheter

Förutom äldrevård vårdar undersköterskor även psykiskt sjuka på psykmotagningar; eller akut sjuka på röntgen- eller operationsavdelningar på sjukhus. Även våra allra minsta behöver hjälp av undersköterskor för att klara sina första dagar på barnavårdsavdelningar och avdelningar för förtidigt födda. Mer om vilka verksamheter som undersköterskor är verksamma inom kan du läsa om i övriga artiklar i denna sektion.

Omvårdnad är grunden

En undersköterskas arbete består till största delen av att hjälpa vårdtagaren med dennes vardagliga bestyr, som att sköta hygien, byta kläder, eller att äta. Måna patienter behöver även hjälp med sårvård, att ta medicin och eller med provtagningar. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av utförda åtgärder och hälsotillstånd i samråd med ansvariga sjuksköterskor och läkare. Exakt vilken typ av omvårdnad som behövs beror såväl av den verksamhet man arbetar inom (exempelvis sjukhus eller hemsjukvård) som på den enskilde brukaren. Att tänka på är att undersköterskor har tystnadsplikt och brott mot denna är straffbar och kan leda till åtal och avsked.

 

 

Andra artiklar

Nyheter från Socialstyrelsen