I båstad får alla jobb

Samtliga elever som efter fullgjord utbildning på Akademi Båstad gymnasiums Vård- och omsorgsprogram haft godkänd praktik erbjuds jobb inom vård och omsorg i Båstads kommun.

Läs mer...

 

Undersköterskan – hon anpassar sig

Som en kameleont anpassar sig undersköterskan till vad som efterfrågas av dennes kunskaper. En undersköterskas arbete och lärande är i starkt beroende sina närmaste arbetskamrater, oftast sjuksköterskor, enligt en avhandling från Linköpings universitet.

Läs mer...

 

Carema Care Silvia-certifierar demensboenden i Skåne

Fem av Caremas äldreboenden i Lund, Helsingborg och Trelleborg har certifierats ”i demensvård för livskvalitet utifrån Silviahemmets vårdfilosofi”, och totalt innehar över 40 procent av företagts boenden i Skåne denna certifieringen.

Läs mer...

 

Äldreomsorg - vad styr kvaliteten?

Äldreomsorg - vilken är bäst / sämst?

Det finns inga stora och entydiga skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat driven äldreomsorg. Det som har betydelse är istället äldreboendets storlek, där äldre i mindre speciella äldreboenden är betydligt mer nöjda än de som bor i större. Allt enligt en studie som socialstyrelsen tagit fram.

Läs mer...

 

Demens - högre bemanning med nya riktlinjer

Bemanning i demensomsorgen - nya riktlinjer

Läs mer...

 

Multisjuka får inte samordnad vård

Multisjuka drabbas av lagbrott

Vårdtagare med behov av vårdinsatser från olika delar av sjukvården (multisjuka) har sedan ett par år tillbaka en lagstadgad rätt till en kontaktperson som samordnar vården, men trots detta har de flesta av dessa patienter inte fått nytta av lagändringen. Enligt en utredning från Socialstyrelsens har många verksamheter inte rutiner för hur denna samordning ska fungera praktiskt.

Läs mer...

 

Anhörigvårdare - nödvändiga för samhället

Anhöriga - viktigast i omsorgen?

Omkring Runt 1,3 miljoner stödjer eller vårdar en äldre anhörig, långvarigt sjuk eller handikappad. Omkring 100 tusen personer är tvungna att lämna sitt arbete eller gå ner i arbetstid på för att kunna ge sin anhörige en sådan omsorg. Omsorg till närstående handlar bl.a. om personlig omvårdnad och tillsyn, eller att hjälpa till med praktiska sysslor och ekonomi. Allt enligt en aktuell kartläggning  av anhörigvårdare från Socialstyrelsen.

Läs mer...

 

Färre personer i äldreboenden

Färre äldreboenden trots alltfler äldre

Det bor allt färre personer i äldreboende, enligt statistik från Socialstyrelsen. Idag bor 88 tusen personer över 64 år permanent i särskilda boendeformer, jämför med 90 tusen personer 2011.

Läs mer...

 

Allt nöjdare patienter

Patienter mer nöjda med vården

Patienter inom den specialiserade vården har ett stort förtroende för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal. Patienterna upplever att de bemöts på ett respektfullt och hänsynsfullt sätt. Därutöver upplevs att en kortare väntetid för behandling och operation jämfört med tidigare år. Allt enligt den stora nationella patientenkät från alla Sveriges landsting och regioner under våren 2012.

Läs mer...

 

Höjd lön och förbättrad anställningstrygghet för personliga assistenter

Personliga assistenter - lön & villkor

Kommunal och Vårdföretagarna har träffat ett avtal för privatanställda personliga assistenter. Avtalet innehåller en löneökning på totalt 644 kronor i månaden, samt förbättrad anställningstrygghet. Avtalet innebär att Kommunal avbryter den pågående nyanställningsblockaden och ställer in den varslade sympatikonflikter.

Läs mer...

 

Bättre akutsjukvård med nya rutiner

I år har Stockholms samtliga akutsjukhus infört ”Rapid Emergency Triage and Treatment System” (RETTS), ett triageringssystem som ökar patientsäkerheten och underlättar prioriteringen av akut sjuka patienter. RETTS är en systematisk och standardiserad prioritering av patienternas medicinska behov, som bygger på två olika delar vid bedömningen av den akut sjuka patientee.

Läs mer...

 

Väckarklockan minskar operationsköerna

Operationsköer - minskar med nya rutiner

Akademiska Sjukhuset i Uppsala har infört ett enkelt sätt att öka antalet operationer, nämligen att använda väckarklockor i verksamheten. Sjukhuset räknar med att det kommer att leda till att färre operationer ställs in och att operationssalarna utnyttjas optimalt.

Läs mer...

 

Rätt till heltid en succé

Rätt till heltid för vissa undersköterskor

Sedan 1 april 2010  har alla medarbetare på  Gråbergets Seniorboende i Göteborg en heltidsanställning i botten, rapporterar  tidningen "Kommunal Väst". Dessutom har de anställda kvar möjligheten att arbeta deltid om de så önskar - samtliga har rätt att ändra sin anställningsform två gånger om året.

Läs mer...

 

Storslam för SÖS patientsäkerhet

Södersjukhusets patientsäkerhet är toppen!

För andra året i rad kammade Södersjukhuset hem guldplaceringen i Stockholms Läns Landstings patientsäkerhetspris. Jenny Liu, akutläkare, och hennes kolleger på akutmottagningen fick förstapriset för sitt arbete med gipsbehandling vid handledsfrakturer.

Läs mer...

 

Nattfrid - ger omsorgstagare ökad trygghet

Bättre omsorg med ny teknik

Vissa omsorgstagare har ett extra stort behov av tillsyn, omsorg och trygghet i sitt hem. Med en tjänst som heter Nattfrid, utvecklad av myJoice AB i Malmö, kan tillsynen göras med större säkerhet och oftare.

Läs mer...

 

Legitimation och deligering

Legitimation i många vårdyrken

Ett undantag från den grundlagsfästa principen om närings- och yrkesfrihet, i Sverige är bestämmelserna om legitimering/legitimation för vissa yrken, och totalt  finns det 21 st regelstyrda yrken, varav fyra är yrken med skyddad yrkestitel. Bestämmelserna har olika styrka, där ensamrätt är det starkaste. Följande yrken åtnjuter det starkaste skyddet: läkare, tandläkare, barnmorska, apotekare och receptarie.

Läs mer...

 

Helsingborg har en av landets bästa undersköterskor

Undersköterskan som hjälper dementa

Anne Lillsjö från Helsingborg har utsetts till en av landets bästa undersköterskor. Hon är först i Skåne med att få utmärkelsen och på torsdag åker hon till Öland för att ta emot sitt pris.

Läs mer...

 

Undersköterskor får sämst pension

Undersköterska? - din pension blir tyvärr låg

Om man vill har en bra pension bör man satsa på att bli IT-specialist, civilingenjör eller säljare. Bland de vanligaste yrkena i Sverige är det dessa som ger bäst utdelning efter 65-årsdagen. Sämst pension hamnar undersköterskor och städare

Läs mer...

 
Nyheter från Socialstyrelsen