Höjd lön och förbättrad anställningstrygghet för personliga assistenter

Personliga assistenter - lön & villkor

Kommunal och Vårdföretagarna har träffat ett avtal för privatanställda personliga assistenter. Avtalet innehåller en löneökning på totalt 644 kronor i månaden, samt förbättrad anställningstrygghet. Avtalet innebär att Kommunal avbryter den pågående nyanställningsblockaden och ställer in den varslade sympatikonflikter.

Kommunal anser att de har fått igenom förbättrad anställningstrygghet för personliga assistenter. Med avtalet vet man vad grundlönen kommer att bli varje månad i upp till sex månader framåt. Något som inte varit fallet hittills. Med en fastställd arbetstid och därmed fastställd lön kan du bättre planera ditt liv och din ekonomi vilket kommer att ge personliga assistenter en bättre grundtrygghet.

 

Det nya avtalet rymmer flera förbättringar i anställningstryggheten. Personliga assistenter får en fastställd arbetstid och därmed fastställd grundlön. Det innebär en förbättring mot dagens villkor där arbetstiden kan skifta från dag till dag. Vidare garanteras samtliga personliga assistenter en uppsägningstid på 14 dagar till skillnad från idag när de kan få gå på dagen.

”Det är positivt att vi nått en överenskommelse om en garanterad uppsägningstid på 14 dagar. Rådande situation, helt utan uppsägningstid, har varit unik för svensk arbetsmarknad. Garanterad uppsägningstid ger ökad trygghet för den enskilde. Något som ska vara självklart för alla”, säger Lenita Granlund.

Löneökningar är på 644 kronor per månad och gäller retroaktivt från 1 mars. Idag är medellönen för en personlig assistent 19 500 kronor per månad. De lägsta lönerna höjs med 644 kronor per månad vilket motsvarar 4,1 %.

”En löneökning med 644 kronor per månad är likvärdigt med andra träffade avtal. Det är viktigt för oss att få upp de lägsta lönerna. Därför är jag är nöjd med att även lägsta lönerna ökar med 644 kronor – vilket motsvarar 4,1 %”, säger Lenita Granlund.

Avtalet gäller från den 1 mars 2012 till den 31 maj 2013. Fakta om avtalet

· Löneökningar om 644 kronor i månaden (3,3 %)

  • · För de med de lägsta lönerna innebär det en ökning på 4,1 %
  • · Löneökningarna är retroaktiva från och med den 1 mars 2012
  • · Fastslagen arbetstid i perioder om längst 6 månader, vilket innebär fastslagen grundlön
  • · Garanterad uppsägningstid om 14 dagar
 
Nyheter från Socialstyrelsen