Färre personer i äldreboenden

Färre äldreboenden trots alltfler äldre

Det bor allt färre personer i äldreboende, enligt statistik från Socialstyrelsen. Idag bor 88 tusen personer över 64 år permanent i särskilda boendeformer, jämför med 90 tusen personer 2011.

Statistiken visar dock att ett större antal personer har hemtjänsten under en längre tid i ordinärt boende. En av tjugo personer över 64 år bodde i särskilt boende, och var elfte hade hemtjänst i ordinärt boende, varav efterfrågan ökade med stigande ålder, och bland de som var 80 eller äldre hade 14 procent särskilt boende och 23 procent hemtjänst.

 

Att en mindre antal äldre bor i äldreboende samtidigt som allt fler får hemtjänst är en utveckling som pågått i flera år. Därmed ställs allt större krav på hemtjänstens förmåga att ge en god omsorg om de allt fler äldre som nu bor i sina hem istället för på äldreboende. Kvinnorna dominerar bland äldre både i särskilt boende (69 procent) och med hemtjänst (67 procent). En orsak är att det finns fler kvinnor än män i högre åldrar, men också att det är vanligare att kvinnor har dessa insatser i respektive åldersgrupp.

Källa: Socialstyrelsen

 
Nyheter från Socialstyrelsen