Carema Care Silvia-certifierar demensboenden i Skåne

Fem av Caremas äldreboenden i Lund, Helsingborg och Trelleborg har certifierats ”i demensvård för livskvalitet utifrån Silviahemmets vårdfilosofi”, och totalt innehar över 40 procent av företagts boenden i Skåne denna certifieringen.

 

 

”Det här är första gången som så många av våra boenden har Silviacertifierats samtidigt i en och samma region. Silviacertifieringen är en omfattande, utmanande och resurskrävande satsning som vi prioriterar eftersom den betyder så mycket i utvecklingen av demensvården. Silviasystrarna är ledande inom detta område idag och de bidrar med fantastisk kunskap som gör att vi kan ge en bättre vård och omsorg – det känns stort”, säger Tina Thomasson, regionchef Carema Skåne.

Äldreboenden som ska certifieras är Solbacken, Ärtan och Nibblegården i Lund, Stattenahemmet i Helsingborg, samt Täppan i Trelleborg.

Samtlig personal på ett boende utgör en del av de boendes vardag, varför såväl vårdpersonal och chefer som städpersonal och vaktmästare omfattas i demensutbildningen. Målet med arbetet är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

”Silviacertifieringen är en omfattande men viktig process för att boendet som helhet ska ha förmåga att ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras närstående”, säger Anita Engberg Onesti, från Carema i Lund.

Silviacertifieringen är giltig i två år och följs därefter upp årligen för att säkerställa att kraven och riktlinjerna fortfarande uppfylls. För att upprätthålla kompetensen kommer även de som nyanställs att få samma utbildning. Ett krav för att certifieringen ska gälla är att 70 procent av personalen måste ha genomgått Silviahemmets grundutbildning i demensvård.

 

 

 

C

 

 

 
Nyheter från Socialstyrelsen