Undersköterskan – hon anpassar sig

Som en kameleont anpassar sig undersköterskan till vad som efterfrågas av dennes kunskaper. En undersköterskas arbete och lärande är i starkt beroende sina närmaste arbetskamrater, oftast sjuksköterskor, enligt en avhandling från Linköpings universitet.

Under 1990-talet var undersköterskan påväg bort ur vården, men idag är undersköterska ett bristyrke. Enligt avhandlingen är det utmanande arbetsuppgifter i själva vården, som ger goda förutsättningar för lärande. Det visar sig att det är just detta som undersköterskorna också uppskattar mest. Men graden av utmanande arbetsuppgifter beror till stor del på den sjuksköterska som de jobbar närmast, och i många fall arbetar undersköterskan och sjuksköterskan i par. En tillåtande sjuksköterska låter undersköterskan utföra uppgifter som att sätta nålar, medan en mer strikt sjuksköterska inte gör detsamma.

Undersköterskorna får anpassa sig, och de beskrivs och beskriver sig själva som allt ifrån ”nästan en sjuksköterska” till ” sjuksköterskans förlängda arm”, konstaterar avhandlingens författare Erica Byström, och citerar en undersköterska som beskriver sig själv som en kameleont.

Delaktighet betyder även mycket för lärandet, och den skiftar. På en enhet deltar undersköterskorna i ronden och det uppskattar de mycket. Men så är det inte överallt.

Egen motivation och strukturella faktorer är även väsentliga för lärandet, och en omorganisation inom operationsverksamheten som tog bort enklare operationer från en av de undersökta vårdenheterna, medförde förändringar i undersköterskornas arbetsinnehåll med minskade möjligheter till lärande som konsevens..

Undersköterskornas möjligheter till lärande i det dagliga arbetet är goda, även om det är ont om formella fortbildningar och kurser för denna yrkesgrupp.

 

 

 

 
Nyheter från Socialstyrelsen