SEMESTERVIK 2012 inom äldre/handikappomsorgen

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen... , har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Till sommaren 2012 kommer vi att behöva rekrytera cirka 900 semestervikarier till äldre- och handikappomsorgen.

Äldreomsorgen i Kalmar kommun bedrivs av två förvaltningar. Södermöre Kommundelsförvaltning ansvarar för äldreomsorgen i kommunens södra delar, där verksamhet bedrivs på orterna Ljungbyholm, Påryd och Hagby. Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen i resterande Kalmar kommun.

Handikappomsorgen tillhör sedan 1 januari 2010 Socialförvaltningen och omfattar våra gruppboende, psykiatri, personlig assistans samt autismboende.

ARBETSUPPGIFTER
Till sommaren 2012, söker vi ett antal semestervikarier. Vi söker personal inom yrkesgrupperna: undersköterska, omsorgspedagog och omsorgsassistent.

För dig som vill veta mer: är du välkommen att besöka vår jobbmässa tisdagen den 7 februari 2012 kl. 13.00-16.00 på Arbetsförmedlingen, Borgmästaregatan 5, Kalmar.
Här träffar du enhetschefer och personal som informerar dig om verksamheten och jobben


KVALIFIKATIONER
Till våra semestervikariat inom äldreomsorgen (Omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundel) söker vi i första hand dig som har en avslutad eller pågående utbildning inom omvårdnadsprogrammet, sjuksköterskeprogrammet eller annan lämplig omvårdnadsutbildning.

Till våra semestervikariat inom handikappomsorgen (Socialförvaltningen) söker vi dig som har en avslutad eller pågående utbildning inom omvårdnadsprogrammet,barn- och fritidsprogrammet, sjuksköterskeprogrammet eller annan lämplig omvårdnadsutbildning. Inom handikappomsorgen är vi också intresserade av dig som har pedagogisk eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning.

För samtliga våra semestervikariat ska du vara minst 18 år. Ansökningshandlingarna kommer att behandlas löpande.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenheter inom omvårdnadsarbete. Det är också meriterande om du arbetat hos oss som semestervikarie tidigare år och har bra referenser
 
Nyheter från Socialstyrelsen