Undersköterska/skötare Semestervikariat

Furuvikens sjukhem ett privat alternativ med psykiatrisk inriktning. Hemmet är beläget i vacker... lantlig miljö strax utanför Markaryd.
Vi har totalt 52 platser.
Våra målgrupper är boende med psykiska funktionshinder, resttillstånd efter alkoholmissbruk och förvärvade hjärnskador.Samt en boendeenhet för personer med diagnos sjukdom
Sjukhemmet är indelat i 5 mindre enheter. Vi har också ett trapphusboende inne i Markaryds tätort
Sjukhemmet är IS enligt 9001:2000

Nu söker vi ytterligare en semestervikarie.
Du har ett genuint intresse, stort tålamod och empati för dina med människor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från någon form av vårdarbete.
Det är också viktigt att du har hög social kompetens och en god samarbetsförmåga.