Undersköterska - jobbet man måste gilla!

Undersköterska - inte ett jobb för alla

Om man arbetar som undersköterska måste man verkligen gilla sitt arbete - dels för sin egen skull men framför allt för brukaren/ vårdtagaren. Brukaren är oftast svag och bokstavligt talat i händerna på sin vårdare. Om man som undersköterska inte gillar sitt arbete riskerar det att drabbar den man har ansvaret för att vårda.

Arbetsplatser med en god stämning  och motiverade medarbetare ger också patienterna ett bättre omhändertagande. De förfärliga historier som har framkommit under de senaste åren har alla det gemensamt att de har varit underbemannade och anställt personal som behandlat sina vårdtagare respektlöst.

Viktiga egenskaper för undersköterskor

För att bli en bra undersköterska måste man ha ett ett stort tålamod, empatisk förmåga och genuint intresse att hjälpa sina medmänniskor. Med tanke på att brukarna ofta är i ett utsatt läge är det dessutom viktigt att man som undersköterska kan se patienten bakom sjukdomen och behandla henne respektfullt.

Eftersom man som undersköterska ofta är i daglig kontakt med åldrande, sjukdom och död, är det en stor fördel om man är i god mental balans. Det är naturligt att bli berörd av de människoöden man möter, men man får aldrig låta detta påverka ens professionella agerande.

Arbetet som undersköterska kan även vara fysiskt arbetsamt med många tunga lyft och obekväma arbetsställningar; därför är det en fördel om man som undersköterska har en hälsosam livsstil - i synnerhet om man vill stanna kvar i yrket.

 

Andra artiklar

Nyheter från Socialstyrelsen