Jobba på äldreboende

På äldreboenden bor människor över 65 år som inte längre kan bo kvar hemma och behöver tillsyn eller hjälp dygnet runt. De flesta som jobbar på äldreboende är undersköterskor eller vårdbiträden. Andra vanliga yrkesgrupper som kan jobba på äldreboende är till exempel:

  • Sjuksköterskor
  • Arbetsterapibiträden
  • Ekonomibiträden
  • Fotvårdsspecialister
  • Fotvårdsterapeuter
Läs mer

Äldreboende – Så kan det se ut

Äldreboenden har ofta ett antal avdelningar där de äldre bor i ett eget rum eller en liten lägenhet. På vissa äldreboenden finns lägenheter för parboende så att man kan fortsätta bo med den man levt med i det egna hemmet. Det brukar finnas gemensamhetsutrymmen som matsal, kök, trädgård och sällskapsrum. Du kan kika in på något av Förenade Cares äldreboende för att få en känsla av hur det kan se ut, både på insidan och runt omkring i omgivningarna. Förenades Cares äldreboenden är uppbyggda för att man ska kunna fortsätta leva som tidigare, med en meningsfull tillvaro, glädje och aktiviteter.

Svar på vanliga frågor

Här får du svar på vanligt förekommande frågor som ofta dyker upp hos dem som funderar på att söka jobb på äldreboende. Titta gärna igenom svaren och se om det verkar vara ett jobb som passar dig.

Hur är det att jobba på äldreboende?

Precis som inom alla andra yrken skiljer sig åsikterna åt om hur det är att jobba på äldreboende. Många som jobbar med äldre vittnar om att det ger väldigt mycket och känner engagemang och värme om dagarna. Andra tycker mesta att det är stressigt och tungt, både fysiskt och mentalt.

På vissa orter och somliga boenden kan det vara hög omsättning på personalen eller tidvis underbemannat. Det finns därför en viss tendens att man anställer människor som varit arbetslösa en period och som egentligen vill jobba med något helt annat.

Hur vet jag om det är en bra arbetsplats?

Blir du anställd på ett äldreboende får du räkna med att du kan få kolleger av båda sorterna. Du kan undvika att hamna på en sådan arbetsplats genom att göra lite research på boendet och dem som driver det innan du söker en tjänst där. För att vara en bra arbetsplats ska äldreboendet ha:

- Ett sunt vinstintresse

Det vill säga att man vill tjäna pengar långsiktigt genom att erbjuda riktigt bra vård. Det finns äldreboenden som drivs med investeringar från riskkapitalister som kräver en viss vinst och där ledningen tvingas skära ner på kostnader vilket bäddar för en hård arbetsmiljö. Även äldreboenden i offentlig regi kan vara drabbade genom att budgeten är för snäv.

- Genomtänkt personalbeläggning och schema

På boenden där scheman fungerar bra för de anställda och man är tillräckligt många i arbetslaget upplevs jobbet som lättare än där man hela tiden stressar mellan arbetsuppgifter. När personaltätheten är för låg har man inte längre tid att ta hand om eller prata med de äldre i tillräcklig utsträckning. Då riskerar man att den del av jobbet som ger något tillbaka försvinner.

- Öppen och välkomnande ledning

Bra äldreboenden blir bra för att medarbetarna får vara med och bestämma hur de vill jobba. De uppmuntrar dig att komma med idéer som diskuteras och införs om de kan bidra till att förbättra rutinerna. Som anställd ska man ha frihet under ansvar och känna en stark lagkänsla, då blir det enklare och roligare att jobba.

- Omtanke om sina medarbetare

När personalen mår bra mår de boende bra och därför är det viktigt att man satsar på bra utbildning, egen utveckling, friskvård, hälsa och stresshantering. Att få prata om de delar av jobbet som kan vara psykiskt påfrestande med någon som är kvalificerad att ta de samtalen är guld värt om man vill jobba länge inom äldreomsorgen.

Förenade Care – äldreboende i toppklass

Det bästa måttet på hur trivsam arbetsplatsen är kan vara hur länge de anställda väljer att jobba kvar. Ett företag som sticker ut ur mängden är Förenade Care. Äldreboende-personalen här vittnar om härlig stämning, välfungerande rutiner, delaktighet och lyhörd ledning. Man trivs helt enkelt väldigt bra tillsammans och har ett starkt engagemang, både i de boende och i varandra. Här känner medarbetarna ett tryggt stöd i ledningens syn på att personalen är Förenade Cares viktigaste resurs. Du kan läsa mer i deras senaste Kvalitetsbokslut.

Jobba på äldreboende utan utbildning

Det krävs i teorin ingen utbildning för att jobba som vårdbiträde på ett äldreboende men många har erfarenhet av det praktiska omsorgsarbetet. Det är även vanligt att man tidigare har jobbat med ett annat serviceyrke eftersom man behöver vara bra på att bemöta alla slags människor som vårdbiträde. Du kan läsa mer om yrket på Arbetsförmedlingen.

Rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen är enormt. Det beror dels på att Sveriges befolkning blir allt äldre, dels på att många vårdbiträden och undersköterskor går i pension fram till 2030. (Källa Kommunal.se) Det innebär att chansen att kunna jobba på äldreboende utan utbildning är mycket goda i många år framöver.

Jobba natt på äldreboende

Att jobba natt på äldreboende innebär ofta att du hjälper till med sysslor vid läggdags och morgonrutiner. Däremellan hanterar du eventuella larm och kanske några andra sysslor som inte hinns med på avdelningen dagtid.

Nattarbete definieras av att du jobbar minst tre timmar av passet mellan tio på kvällen och sex på morgonen. På fyra månader får den genomsnittliga arbetstiden för nattarbetande inte överstiga åtta timmar under varje 24-timmarsperiod.

Jobba på äldreboende – Lön

Undersköterskor på äldreboenden har i snitt 29 500 kronor i lön per månad. Vårdbiträden på äldreboenden har i snitt 25 700 kronor i lön per månad. (Källa SCB)

Jobba på äldreboende – Tips

Är det första gången du ska jobba på äldreboende? Tips från andra vårdbiträden och sjuksköterskor som varit i samma situation kommer här:

  1. Kom ihåg att de som bor på äldreboende har ett helt liv i bagaget. De är någons förälder, barn eller vän. De kan inte ta hand om allt själva längre, men ska behandlas med stor respekt och integritet. Ett bra tips är att se dem som en mor- eller farförälder du tycker om. Lär dig deras namn och vad de gillar och inte.
  2. Var framåt och fråga mycket. Balansera det med att vara uppmärksam på hur de som varit där längre gör saker och ting. Det blir enklare för dig om du snabbt lär dig rutinerna och bästa sättet är en kombination av observation och att fråga. Det är lätt hänt för dem som jobbat länge att göra saker på rutin och då glömma av att berätta om allt som man brukar göra. Då är det skönt om du som är ny observerar och lär dig samt frågar när du är osäker.
  3. Se de första dagarna som en utbildning där det gäller att du lär dig så mycket du kan så fort som möjligt. Ett bra knep är att anteckna detaljer som du sedan kan kolla igenom för att plugga på, eller titta tillbaka i för att slippa fråga samma ska igen. Har du med dig en liten anteckningsbok kan du även skriva ner frågor du kommer på när ingen är i närheten som kan svara så att du kan återkomma med dem vid senare tillfälle.